Pension Hannsdorf

Pension Hannsdorf
SaunaJacuzziInne

Warunki korzystania z serwisu

Zauważyć

Przeczytaj uważnie TYCH WARUNKÓW. Wchodząc na tę stronę http://www.netsimple.cz oraz którykolwiek z jego witryny użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki są wiążące dla CIEBIE. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ PO TYCH WARUNKÓW, NIE Proszę się http://www.hannsdorf.cz lub któregokolwiek z jej stronie. Operator tej strony jest firma Franz Pohl ("Operator").

Jeśli nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie na stronach i ekranów wyświetlających strony oraz informacji i materiałów w nich iw ich aranżacji są własnością właściciela.

Znaki towarowe

Server zawiera znaków towarowych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które może skutecznie dochodzić praw związanych z innymi znakami towarowymi i znak usług zawartych na jej http://www.netsimple.cz serwera.

Korzystanie z informacji i materiałów

Informacje i materiały zawarte w tych stronach - i zasady, warunki i opisów, które pojawiają się, - jest zarezerwowana. Nieautoryzowane korzystanie z tej strony Operatora http://www.hannsdorf.cz i jego systemów, w tym, ale nie ogranicza się do nielegalnego wjazdu do operatora systemu, niewłaściwego użycia haseł i / lub nadużycia każdej dydaktyczna jest surowo zabronione.

Brak gwarancji

Informacje i materiały ZAWARTE W TYM http://www.hannsdorf.cz terenów, w tym tekstów, grafik, łączy i innych elementów są nie są objęte gwarancją. Operator nie gwarantuje dokładności, adekwatności lub kompletności informacji i materiałów oraz zrzeka się odpowiedzialności za błędy lub braki w tej publikacji i materiałów. W związku z tego rodzaju informacji i materiałów składają żadnych gwarancji, dorozumianych, wyrażona LUB USTAWOWE, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH, praw własności, opcje, komercjalizacji, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB świętości wirusa komputerowego.

Ograniczenie odpowiedzialności

OPERATOR W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, W TYM, MIĘDZY INNYMI, bezpośredni lub pośredni, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, strat lub wydatków powstałych w związku z TYM http://www.hannsdorf.cz strony lub eksploatacji, albo BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA przez którąkolwiek ze stron lub w związku z jakąkolwiek niewykonania, błędu, zaniechania, przerwania, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusa komputerowego, awarii linii lub systemu, nawet jeśli są to przedstawiciele operatora o możliwości wystąpienia takich szkody, straty lub wydatki.

Przekazywane informacje

Wszystkie informacje dostarczone za pośrednictwem operatora tego serwera będzie traktowane jako http://www.hannsdorf.cz pozostaje własnością operatora, który jest uprawniony do zajmowania i korzystania, w dowolnym celu (jeżeli celem takiego wykorzystania nie jest ograniczony i / lub określić ogólnie obowiązujących przepisów i / lub na podstawie umowy między klientem a dostawcą), każdy pomysł, koncepcje, know-how lub technik zawartych w informacji, że użytkownicy http://www.hannsdorf.cz TEGO serwera, przez operatorów świadczenia. DOTYCZĄCA informacji dostarczonych DOMYŚLNĄ operatora OŚWIADCZENIA ma wyboru z poszanowaniem zasad, z wyjątkiem tych upoważniona przez operatora w bezpośredniej relacji biznesowych z klientem lub inne specjalnie ułożone między klientem i operatorów, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Przepis ten ogranicza ani OPERATOR odpowiedzialność klientom OŚWIADCZENIA STANOWIĄCYM operatora do klienta OCHARANĚ osobistej informacji.

Dostępność

Ten serwer http://www.hannsdorf.cz nie jest przeznaczony jako dostępne i / lub do użytkowania przez osoby i / lub podmioty w państwach lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dostępność lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.

Warunki dodatkowe

Niektóre części tego http://www.hannsdorf.cz miejscu może być przedmiotem szczególnych warunkach, które uzupełniają te przepisy. W przypadku naruszenia tych przepisów są wiążące dla specjalnych warunków dotyczących wykorzystania takich części tego http://www.hannsdorf.cz miejscu.

Copyright (©) Pension Hannsdorf 2013
Všechna práva vyhrazena

Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.